Penyelesaian Masalah Masalah Pencemaran Dalam Booth Spray

- Mar 11, 2019-

Sembur Cat

Semburan cat dan kerja-kerja badan kenderaan

Bau dan kabut cat yang dipancarkan oleh semburan cat

Jangan semburkan cat di premis bukan industri

Semburan cat perlu dijalankan di gerai semburan cat atau petak-petak yang ditetapkan dalam bengkel. Gerai semburan cat dan petak yang ditetapkan harus dipasang dengan kemudahan kawalan pencemaran udara termasuk kemudahan penapisan kabus cat. Kemudahan perlu dikekalkan secara berkala

Untuk bengkel pembaikan kenderaan berskala kecil tanpa gerai semburan cat, kerja penyemburan cat kecil mesti dijalankan di dalam petak yang dilengkapi dengan kemudahan yang sesuai seperti penyerap karbon diaktifkan dan dengan pintu tertutup

Semasa menyembur cat, pintu cat semburan cat mesti ditutup untuk mengelakkan kebocoran bau dan kabus cat

Gunakan sistem yang direka dengan tepat seperti penyerap karbon diaktifkan untuk merawat pencemar udara

Gunakan senjata semburan tekanan tinggi-rendah untuk meminimumkan pembekalan dan percubaan cat

Gunakan cat berasaskan air atau lain-lain mesra alam

Jangan melakukan semburan cat di dalam premis domestik sebagai pelarut dan malodur akan menyebabkan gangguan kepada penduduk berdekatan

Jangan melakukan semburan cat di kawasan terbuka dan laluan pejalan kaki

Jangan melakukan semburan cat di bengkel tanpa peralatan kawalan pencemaran udara

Jangan cuba menggunakan langsir air untuk merawat bau dan pelarut

Jangan cuba meletakkan karbon aktif di dalam air untuk menghilangkan bau pelarut atau cat

Gunakan pelarut organik untuk pelucutan cat dari kenderaan

Mengumpul pelarut yang digunakan dengan betul

Rawat pelarut sisa sebagai bahan buangan kimia dan mengendalikannya dengan betul

Jangan buang cat dan bahan buangan kimia sekiranya tidak

Panduan kepada Skim Kawalan Sisa Kimia
Panduan untuk Pendaftaran Pengeluar Sisa Kimia
Kod Amalan Pembungkusan, Pelabelan dan Penyimpanan Bahan Kimia
Panduan untuk Kawalan Import dan Eksport Sisa
Kod Amalan Pengendalian, Pengangkutan dan Pelupusan Sisa Asbes